TiKi

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Minecraft Education Kobyłka

Minecraft: Education Edition to oparta na grze platforma edukacyjna, która pozwala nauczycielom nawiązać lepszy kontakt z uczniami w środowisku Minecrafta i rozpalić w nich pasję do nauki! Ta nowoczesna pomoc naukowa obecna jest na lekcjach klasy 5.

Nauczyciele realizujący program korzystają z platformy Minecraft: Education Edition do nauczania wielu różnych przedmiotów. Na przykład historia, chemia, ochrona środowiska i nauka języków obcych. Lekcje można prowadzić z uwzględnieniem konkretnych celów i standardów wynikających z programu nauczania. Dodatkowo, platforma pomaga w przygotowaniu uczniów do przyszłej pracy zawodowej. Co więcej, gra rozwija umiejętności niezbędne w XXI wieku, takie jak współpraca, komunikacja, myślenie krytyczne i myślenie systemowe. Otwarte środowisko edukacyjne zapewnia uczniom swobodę eksperymentowania. Ponad to, promuje kreatywne wyrażanie siebie i rozwiązywanie problemów. Cieszy nas, że Kobyłka ma już takie systemowe, nowoczesne pomoce edukacyjne dla uczniów! Minecraft Education Kobyłka!