Dla klas 4-8

Jako szkoła niepubliczna staramy się zapewnić uczniom jak najwięcej możliwości i zajęć w ramach czesnego.

W czesnym – od 1061 zł


Rozszerzony program MEN

Język angielski – 5h (współpracujemy z native speaker)

Język polski – 6h w tygodniu

Matematyka – 5h w tygodniu

Język hiszpański – 2h

Zajęcia dodatkowe: informatyczne, języka angielskiego, koła przedmiotowe

Zajęcia projektowe z nowoczesnymi technologiami

Koncerty, warsztaty na terenie szkoły

Opieka psychologa szkolnego, warsztaty wspomagające procesy wychowawcze

Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Opieka od 7:30 do 16:30

Poza czesnym


Obiady

Wycieczki

Piłka nożna

Szermierka

Szachy

Akrobatyka

Judo

Zajęcia specjalistyczne, np. SI, terapia ręki, inne
(nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego)

Opieka świetlicowa po godzinie 16:30