O szkole

Z pasją zmierzamy do uczynienia Szkoły Słonecznej miejscem podążającym za najnowszymi trendami edukacyjnymi, nowoczesnej pod każdym względem, z zachowaniem ogromnej dbałości i szacunku do dziecka ? do ucznia. Organizujemy Twojemu dziecku:

  • przygotowanie do cyfrowej przyszłości (przeczytaj więcej o naszym cyfrowym projekcie)
  • komfortową przestrzeń do skutecznej nauki
  • bardzo atrakcyjne wycieczki (Rzym, Londyn)
  • oryginalne zajęcia dodatkowe (np. szermierka, wiolonczela, akrobatyka, język hiszpański i francuski)
  • mentoring kompetentnych nauczycieli
  • najlepsze podręczniki (stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość merytoryczną!)
  • uznanie i motywację za wyniki w nauce (poprzez program stypendialny)

To dla Twojego dziecka tworzymy tę szkołę – zapraszamy do świata wartościowej edukacji.

Słoneczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność w 2015 roku, jako szkoła integracyjna. W roku 2018 koncepcja Szkoły została zaktualizowana. Od tego czasu priorytety Szkoły Słonecznej są następujące. Skuteczne nauczanie, bardzo dobre przygotowywanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, oraz wysoki poziom dydaktyczny, przy jednoczesnej troskliwości o dobrostan psychofizyczny młodego człowieka.

Szkoła niepubliczna Słoneczna jest wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Gminę Kobyłka (zaśw. nr 1/2015). Działamy na podstawie STATUTU. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z przepisami oświatowymi. Realizujemy programy nauczania poszerzające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Słoneczna szkoła niepubliczna w Kobyłce stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. Innymi słowami, prowadzimy dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne. Wydajemy uczniom świadectwa ukończenia danej klasy, wystawiamy legitymacje, przyznajemy stypendia naukowe. Co więcej, bierzemy udział w konkursach i olimpiadach. Dodatkowo Statut oraz inne dokumenty udostępniamy rodzicom kandydatów, oraz publikujemy w E-Dzienniku.

Podsumowując, szkoła niepubliczna Słoneczna tworzy doskonałe warunki rozwoju dla każdego dziecka. Nauczyciele i pracownicy Słonecznej Szkoły Podstawowej dbają o przyjazną atmosferę i kameralne warunki do pracy, pozwalające rozwinąć umiejętności i talenty dzieci. Uczniowie niepublicznej Szkoły Słonecznej w Kobyłce uzyskują wysokie wyniki nauczania. W konsekwencji, tak wysoki poziom pozwala im kontynuować dalszą edukację w renomowanych szkołach ponadpodstawowych.