Nauczanie zdalne

Jak sobie radzimy ze zdalnym nauczaniem w Szkole Słonecznej ? Od września 2019 w naszej szkole pracuje jeden z najlepszych tech-teacher w Polsce.  Prowadzi on szkolenia dla naszej kadry z nowych rozwiązań i aplikacji do korzystania w czasie lekcji.  Dzięki temu udało się uruchomić zajęcia zdalne przez Micrsoft Teams praktycznie od razu po informacji o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w marcu 2020 roku. To sprawiło, że nauka zdalna w Kobyłce w Szkole Słonecznej od razu wystartowała w nowoczesnej formie.

Dzięki wcześniejszemu ukierunkowaniu się Szkoły na przygotowanie uczniów do ?cyfrowej przyszłości? nasi uczniowie dużo zyskali. Nie tylko urozmaiciliśmy zajęcia na wielu lekcjach poprzez najnowsze aplikacje edukacyjne w iPadach. Byliśmy także gotowi na nową, wirtualną rzeczywistość wymuszoną przez pandemię.  Przez zmianę tej rzeczywistości tempo wprowadzania innowacji informatycznych w SSP związanych z iPadami jako pomocą dydaktyczną zostało nieco zahamowane. Jadnak stało się to na rzecz pracy zdalnej w aplikacji Teams i pełnego wykorzystania jej możliwości.

Przykładowo, dziś na lekcjach informatyki, matematyki i muzyki w obecnej klasie iątej używamy następujących aplikacji: Eduelo, My Talking Pet, Toontastic, Sway, Flipgrid, Quizziz, Learning Apps, Kahoot, Scratch, Squla, Mecabricks, Lego Bulider, Code.org, Digipuzzle? Modele, Labirynty 3d, Perfect Piano, MuseScore.  Uczniowie korzystają także z atrakcyjnego wsparcia w nauce ? Minecraft Education Edition.  Dziękujemy naszym wspaniałym nauczycielom za wspaniałe zaangażowanie i otwartość na nowe technologie!