Wizja

W Szkole Słonecznej uczymy skutecznie. Nasi uczniowie efektywnie wykorzystują czas spędzony w szkole. Lekcje są pasjonujące, zachęcają do pogłębiania wiedzy. Stosujemy ocenianie kształtujące ? uczeń zna cel lekcji, potrafi stwierdzić czy nabył potrzebną wiedzę, oraz otrzymuje konstruktywną informację zwrotną od nauczyciela. Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania, oparte na neurodydaktyce, sprzyjające uczeniu się. Każda klasa jest interaktywna ? uczeń pracuje na własnym tablecie, połączonym z tabletem nauczyciela oraz z monitorem interaktywnym. Posiadamy stół interaktywny i roboty edukacyjne, prowadzimy zajęcia programowania i kodowania,

W Szkole Słonecznej kształtujemy kompetencje kluczowe. Wartościowa edukacja odpowiada na potrzeby przyszłości. Dajemy uczniom określone przez Radę Europy narzędzia, które obok czystej wiedzy eksperckiej ważne są aby: 1. skutecznie uczyć się, 2. potrafić dostosować się do zmieniających się wymogów zawodowych, 3. móc rozwijać się osobiście. Kompetencje kluczowe muszą być praktycznie wyćwiczone. Tak jak prowadzenia samochodu nie można nauczyć się na wykładzie, lecz poprzez wypróbowanie i doświadczenie praktyczne. Nasi absolwenci potrafią uczyć się języków obcych, uzyskiwać wiedzę opartą na faktach, napisać dobry tekst i zachowywać się kompetentnie w kontekstach międzykulturowych.

W Szkole Słonecznej dbamy o dobrostan mentalny uczniów. Mamy świadomość, że doskonała infrastruktura i solidna baza wiedzy są niezbędne, ale to nie wszystko. Najważniejszy jest całościowy rozwój Twojego dziecka, łączący harmonijny rozwój umysłu, ciała i ducha. Dlatego prowadzimy zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną naszych uczniów. Uczymy ich samodzielnego i akceptowalnego społecznie rozwiązywania trudności, asertywności, rozumienia emocji swoich i innych. Uczymy relaksacji i uważności. Podkreślamy wartości takie jak empatia, współpraca, szacunek. Pomagamy rodzicom wychowywać. Wiemy bowiem, iż największą przeszkodą w karierze szkolnej dziecka nie jest brak potencjału poznawczego, ale trudności emocjonalne i społeczne, jakie ma w kontakcie ze światem zewnętrznym i rzeczywistością szkolną. Nasi uczniowie otrzymują ogromne wsparcie również w tym bardzo ważnym zakresie.