Stypendia

Promujemy wartość Dobrej Edukacji !

W Słonecznej Szkole Podstawowej co pół roku wyróżniamy najlepszych uczniów.  Przede wszystkim, podkreślamy i doceniamy wartość dobrej edukacji. Dlatego nagradzamy osiągnięcia edukacyjne naszych uczniów, oraz dojrzałe postawy uczniowskie. Program stypendialny prowadzimy od 2018 roku. Informacje o podstawowych kryteriach otrzymania stypendium oraz na co stypendia mogą być przekazane, znajdują się TUTAJ. Podsumowując, stypendia naukowe – Kobyłka – to nasza duma.

Stypendia naukowe w Szkole Słonecznej w Kobyłce
  • W grudniu 2020 r. przyznaliśmy 12 stypendiów, za cały poprzedni rok szkolny, w kwocie totalnej 8.300 zł.
  • W czerwcu 2019 r. rozdaliśmy uczniom 12 stypendiów naukowych za mijające półrocze. Kwota totalna przyznanych stypendiów wyniosła 4.500 zł
  • W lutym 2019 r. przyznaliśmy stypendia naukowe 8 uczniom, za mijające półrocze. Kwota totalna przyznanych stypendiów wyniosła 3.600 zł. Najwyższa średnia wśród stypendystów wyniosła 5,50, najniższa 4,82.

Stypendia naukowe – Kobyłka – doceniamy wyniki Twojego dziecka!