Misja

 • Uczyć skutecznie.
 • Wprowadzać do cyfrowej przyszłości.
 • Przygotowywać do egzaminów do dobrych liceów.
 • Dbać o wysoki poziom nauczania języka angielskiego, i jego praktyczne wykorzystanie.
 • Odpowiadać na oczekiwania rynku pracy XXI wieku.
 • Zapewniać efektywność procesów edukacyjnych.
 • Umożliwiać rozwój zainteresowań uczniów.
 • Zabiegać o wysoki poziom kompetencji formalnych i nieformalnych nauczycieli.
 • Zapewniać wysoki standard pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.
 • Prowadzić indywidualizację nauczania.
 • Znać i wspierać naszych uczniów w pełnym, harmonijnym rozwoju.