Dla klas 0-3

W Szkole Słonecznej odbywa się większa liczba lekcji, niż przewidują to ramowe plany nauczania MEN, między innymi dlatego uczymy skutecznie! Każda klasa realizuje rocznie ok. 120 h zajęć więcej niż w oświacie publicznej.

Jako szkoła prywatna staramy się zapewnić uczniom jak najwięcej możliwości i zajęć w ramach czesnego.

W czesnym –  od 1061 zł


Rozszerzony program MEN

Język angielski ? 5h (współpracujemy z native speaker)

Zajęcia WF i muzyki z nauczycielem specjalistą

Zajęcia dodatkowe: informatyczne, języka angielskiego,
koła przedmiotowe

Zajęcia projektowe z nowoczesnymi technologiami

Koncerty, warsztaty na terenie szkoły

Opieka psychologa szkolnego, warsztaty wspomagające procesy wychowawcze

Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Opieka od 7:30 do 16:30

Poza czesnym


Obiady

Wycieczki

Piłka nożna

Szermierka

Szachy

Akrobatyka

Judo

Terapie specjalistyczne, np. SI, terapia ręki, inne
(nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego)

Opieka świetlicowa po godzinie 16:30