Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest do klas I-V

Słoneczna Szkoła Podstawowa bardzo dziękuje wszystkim Rodzicom zainteresowanym edukacją niepubliczną w naszej placówce. Dziękujemy za powierzenie nam swoich dzieci, i za obdarzenie nas zaufaniem. Informujemy, że na rok 2019/2020 dysponujemy wolnymi miejscami w ilości:

klasa I: jedno miejsce

klasa II: jedno miejsce

klasa III: trzy miejsca

klasa IV: jedno miejsce

klasa V: jedno miejsce

Dni otwarte

Do klasy I przyjmujemy uczniów na listę rezerwową – w sytuacji, gdyby zwolniło się z jakichkolwiek powodów miejsce (np. pod koniec roku szkolnego) – dziecko z listy rezerwowej ma szansę podjąć swoją edukację w Szkole Słonecznej. Dlatego zachęcamy do zgłaszania się na listę rezerwową.

Niepubliczna Szkoła Słoneczna w Kobyłce regularnie organizuje dni otwarte dla Rodziców, w formie otwartych lekcji, spotkań z nauczycielami i dyrektorem. Najbliższe dni otwarte Szkoły planujemy zorganizować w listopadzie 2019 r.

Cztery kroki do wartościowej edukacji

  1. Spotkanie Rodziców z Dyrektorem Szkoły.
  2. Udostępnienie Rodzicom treści umowy o kształcenie.
  3. Wizyta rekrutacyjna Dziecka w naszej Szkole.
  4. Podpisanie umowy o kształcenie oraz dokonanie opłaty wpisowej.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do niepublicznej szkoły podstawowej w Kobyłce mogą kontaktować się celem umówienia spotkania pod numerami telefonu szkoły: 728-327-930 lub mailowo: k.pluta@szkolasloneczna.edu.pl