Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2020/2021: przyjmujemy uczniów do klas 1-6.

Od czego zacząć ? Po pierwsze, należy zapoznać się z Regulaminem i harmonogramem rekrutacji (do pobrania TUTAJ). Po drugie, rodzice składają wnioski o przyjęcie dziecka – osobiście w sekretariacie Szkoły, lub mailowo na adres: sekretariat@szkolasloneczna.edu.pl Dodatkowo wniosek o przyjęcie można pobrać TUTAJ. Etapy rekrutacji są następujące:

  1. Udział w Dniu Otwartym Szkoły 1.02.2020 r. Więcej o tym wydarzeniu i jego programie TUTAJ.
  2. Złożenie wniosku o przyjęcie (osobiście lub e-mailem), do pobrania TUTAJ.
  3. Wizyta rekrutacyjna dziecka w Szkole.
  4. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do Szkoły.
  5. Podpisanie umowy o kształcenie oraz dokonanie opłaty wpisowej (wpisowe nie dotyczy absolwentów Przedszkola Słoneczna Polana)

Informacje o szkole (prezentacja oferty, odpowiedzi na pytania dotyczące procesu edukacyjnego i opiekuńczego) przekazujemy przede wszystkim w czasie Dnia Otwartego 1.02.2020 r. Wnioski o przyjęcie rozpatrywane są przez Komisję w kolejności zgłoszeń. Rekrutacja jest bezkosztowa, do momentu podpisania umowy o kształcenie.

DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC NA KOLEJNY ROK: 2021 /2022

  • Do zerówki (rocznik 2015): mało wolnych miejsc
  • W klasie pierwszej (rocznik 2014): kilka wolnych miejsc

Co zrobić gdy zabraknie miejsc?

Konkludując, w przypadku braku miejsc w danym oddziale przyjmujemy zapisy uczniów na listę rezerwową – w sytuacji, gdyby zwolniło się z jakichkolwiek powodów miejsce, dziecko z listy rezerwowej ma szansę podjąć swoją edukację w Szkole Słonecznej. Dlatego zachęcamy do zgłaszania się także na listę rezerwową. Jednak, aby zgłosić się na listę rezerwową, również należy wysłać wniosek o przyjęcie ucznia.