Konkursy przedmiotowe

Szkoła Słoneczna dba o to, aby uczniowie i nauczyciele regularnie brali udział w zewnętrznych konkursach przedmiotowych. Korzyści: Rodzic wie, jaki poziom edukacji zapewniamy w naszej szkole. Nauczyciel otrzymuje potwierdzenie skuteczności swoich metod oraz prowadzi obiektywny monitoring postępów. Uczniowie mogą ubiegać się o słoneczne stypendia naukowe. Wyniki w roku szkolnym 2019/2020:

Język angielski

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy “LEON” sesja jesień 2019 r.
Wyróżnieni uczniowie  SSP zajęli miejsca w pierwszej “10” w Polsce:
Klasa IV: miejsce 1, 2, 3 i 6 (Karolina, Jan, Marta, Olek)
Klasa II: miejsce 8 (Ruby)
Klasa III: miejsce 4 i 9 (Zoe, Mikołaj)

Konkurs ogólnopolski „Olimpusek” sesja zimowa w dniach 8-9.01.2020 r.
Dyplom laureata w klasie III (Mikołaj – 8 miejsce w Polsce)
Dyplomy uznania dla 9 uczniów (pierwsza “30”
 w Polsce)
Klasy uczestniczące: I, II, III
Liczba uczestników w Polsce: 24 213 uczniów
Liczba uczestników w SSP: 23 uczniów
Lista rankingowa: od 1 do 200 miejsca

Matematyka

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy “LEON” sesja jesień 2019 r.
Wyróżnieni uczniowie  SSP zajęli miejsca w pierwszej “10” w Polsce:
Klasa I: miejsca 3, 9 i 10 (Staś, Szymon, Maks)
Klasa II: miejsca 4 i 9 (Karol, Zosia)
Klasa III: miejsce 4 (Mikołaj)
Klasa IV: miejsce 7, 8 ,9 i 10 (Olek, Jan, Rafał, Karolina)

Wyniki w roku szkolnym 2018/2019

W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym LEON, uczniowie klasy I zajęli 5, 6, 7 i 8 miejsce w skali kraju. Miejsce 4 w Polsce należy natomiast do uczennicy naszej klasy IV.  

Ogólnopolski konkurs matematyczny „Sesja z plusem”: Uczniowie klasy IV osiągnęli wyniki LEPSZE niż uczniowie z całego kraju i LEPSZE, niż uczniowie z całego Mazowsza.

Konkurs ogólnopolski „Olimpusek” sesja wiosenna”: JĘZYK ANGIELSKI: 6 laureatów oraz 6 wyróżnionych. Trzech laureatów w klasie I, dwóch laureatów w klasie II, jeden laureat w klasie III. MATEMATYKA: Jeden laureat i trzy dyplomy uznania w klasie III.