Sens szkoły niepublicznej

Tworzymy warunki do rozwinięcia pełnego potencjału Twojego dziecka

W Szkole Słonecznej dziecko aktywnie uczestniczy w procesie nauczania.  Praca na projektach, lapbooki, działania oparte na wielostronnej współpracy i wzajemnej stymulacji, lekcje będące polem do twórczej działalności i eksperymentów ? w takich warunkach dziecko uczy się ze znacznie większą intensywnością aniżeli w nudnej szkolnej ławie, biernie notując definicje. W ślad za tym idzie zwykle lepsze zrozumienie problemu, oraz pogłębienie zainteresowania danym tematem, co pobudza wewnętrzną motywację ucznia do nauki. Wierzymy, że rozwój potencjału Twojego dziecka to szansa na dobre wykształcenie, najlepsze szkoły, i jego sukces życiowy.

Dobra szkoła = lepsza przyszłość

Edukacja w Polsce jest, i długo jeszcze będzie przepustką do lepszego życia, dlatego tak ważne jest jak i gdzie uczy się nasze dziecko. Szkoły niepubliczne ?skrojone? są na miarę uczniów. Mogą prowadzić programy i zajęcia w inny sposób niż szkoły publiczne, które obowiązują ścisłe ramy. My kierujemy się głównie perspektywą nabywania przez uczniów europejskich kompetencji kluczowych. Solidne fundamenty zbudowane w szkole podstawowej zwiększają szansę dziecka na dobre wykształcenie i sukces życiowy. Pamiętamy przy tym, aby dbać o dobrostan młodego człowieka. Zapisując dziecko do naszej szkoły, jako rodzic znacząco obniżasz ryzyko kontaktu Twojego dziecka z papierosami, alkoholem, narkotykami, dopalaczami, mobbingiem rówieśniczym, uzależnieniem od telefonów.

Szkoła to inwestycja

Uczniowie Szkoły Słonecznej uczą się więcej i efektywniej niż w szkołach publicznych. Pracują z nauczycielami o wysokich kwalifikacjach, realizują rozszerzony program, zdobywają kompetencje niezbędne do sukcesu życiowego w cyfrowej przyszłości, jakiej dziś nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Dzisiejsze sześciolatki zakończą swoją edukację około 2035 roku. Nikt z nas nie potrafi przewidzieć, jak wówczas będzie wyglądał świat, jakie zawody będą się liczyły na rynku pracy, a jakie odejdą w zapomnienie. To, co na pewno warto i można zapewnić swoim dzieciom to dobra, gruntowna edukacja pod każdym względem. Aby tak było, trzeba wybrać dobrą szkołę.

Efektywny czas w szkole

Skuteczna nauka ucznia w jednym miejscu to realna oszczędność czasu i pieniędzy rodzica, oraz czasu i energii dziecka, które może przeznaczyć na realizację swoich pasji. Nasi uczniowie uczą się więcej i efektywniej niż w szkołach publicznych, oraz:

  • mają zawsze pierwszą zmianę,
  • nie są obciążeni hałasem na masowych przerwach,
  • nie potrzebują korepetycji,
  • mają wiele ciekawych zajęć zaraz po lekcjach,
  • uczą się i rozwijają również w czasie świetlicy,
  • mają możliwość codziennego wychodzenia na świeże powietrze,
  • po szkole nie trzeba ich wozić do szkoły językowej lub na dodatkowe zajęcia.