Często zadawane pytania

Czy dzieci muszą codziennie nosić książki w plecakach ?

Nie. W Szkole są przeznaczone do tego szafki.

Czy uczniowie mogą używać w szkole telefonów komórkowych?

Nie. Uczniowie nie mogą w szkole używać żadnych prywatnych sprzętów multimedialnych.

Czy zadawane są prace domowe?

Tak. Głównym celem jest wyrabianie nawyku systematyczności oraz autosprawdzanie, czy uczeń rozumie materiał realizowany tego dnia w szkole.

Czy podręczniki są bezpłatne?

Częściowo. Korzystamy z państwowej dotacji podręcznikowej, jednak część podręczników rodzice zakupują samodzielnie (np. do języków obcych).

Czy w szkole są obowiązkowe mundurki?

Nie. Nasi uczniowie mogą swobodnie wyrażać swoją indywidualność.