Często zadawane pytania

Jak szkoła mierzy skuteczność nauczania (tzw. poziom) ?

Punktem odniesienia są dla nas regularne, ogólnopolskie konkursy zewnętrzne. Więcej informacji o olimpiadach, konkursach i wynikach znajduje się  TUTAJ Pierwszy egzamin ósmoklasisty odbędzie się w naszej szkole za kilka lat, ale już teraz przygotowujemy się do niego.

Czy zadawane są prace domowe?

Tak. Głównym celem jest wyrabianie nawyku systematyczności oraz autosprawdzanie, czy uczeń rozumie materiał realizowany tego dnia w szkole. Praca domowa to także ćwiczenie samodzielnej nauki, niezbędnej już od klasy 4/5. Chętni uczniowie mogą wykonać pracę domową „na ocenę”, poza tym wyjątkiem nie zadajemy prac domowych „na ocenę”. Ilość pracy domowej jest dopasowana do bieżących potrzeb danego ucznia. Uważamy, że czas na naukę jest przede wszystkim w szkole (zakładając, że uczeń nie ma zaległości w materiale). Staramy się szanować czas ucznia po powrocie ze szkoły: jego prawo do odpoczynku, i spokojnego bycia z rodziną.

Czy dzieci muszą codziennie nosić książki w plecakach oraz worek z kapciami?

Nie. W Szkole są szafki przeznaczone na podręczniki oraz przybory osobiste. Poza tym, w szatni można codziennie zostawić swoje obuwie, noszenie worków nie jest potrzebne.

Czy uczniowie mogą używać w szkole telefonów komórkowych?

Nie. Uczniowie nie mogą w szkole używać żadnych prywatnych sprzętów multimedialnych.

Ile kosztują podręczniki, ćwiczenia?

Roczny koszt podręczników i ćwiczeń oscyluje w przedziale 250-550 zł, przy czym rodzice zakupują je samodzielnie. Zachęcamy do skorzystania z programu rządowego ?Dobry start?, dzięki któremu rodzice  raz w roku mogą otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Zależy nam przede wszystkim na wysokiej jakości merytorycznej materiałów, na których pracują uczniowie. Niska cena podręcznika nie jest zatem jedynym argumentem przy wyborze.

Czy w szkole są obowiązkowe mundurki?

Nie. Nasi uczniowie mogą swobodnie wyrażać swoją indywidualność.