Aktualności

Kolejne stypendia naukowe dla uczniów w Kobyłce! W grudniu 2020 r. Komisja Stypendialna działająca przy Słonecznej Szkole Podstawowej po raz kolejny przydzieliła stypendia naukowe. Wyróżniliśmy najlepszych uczniów na podstawie osiągniętych wyników (średnia co najmniej 4.75, udział i wyniki w konkursach zewnętrznych) w ubiegłym roku szkolnym 2019/20. Budżet stypendialny za ten okres wyniósł 8.300 zł. W rezultacie Komisja wybrała 12 stypendystów […]

Czytaj więcej

To już druga szkolna wycieczka zagraniczna. W roku 2019 nową tradycję w Szkole Słonecznej otworzyła podróż do Rzymu. Marcowa wycieczka na tereny Monarchii Brytyjskiej jest kolejnym etapem edukacji językowej i kulturowej w naszej szkole. Przede wszystkim program ten rozwija kompetencje kluczowe uczniów. Są to najważniejsze i najbardziej podstawowe umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces […]

Czytaj więcej

Po semestrze letnim 2018/19 roku rozdaliśmy aż 12 stypendiów naukowych ??? Aby je otrzymać, trzeba było mieć średnią od 4,75 i osiągnięcia w konkursach zewnętrznych ?Brawo słoneczni naukowcy???Uczniowie przeznaczą stypendia na rozwijanie swoich naukowych pasji, poznawanie świata, uczestnictwo w kulturze. I tak cichaczem?rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów  ? również po lekcjach. Stypendyści są we wszystkich naszych klasach, przy czym uczniowie klasy pierwszej będą mogli wnioskować […]

Czytaj więcej