Stypendia naukowe w Kobyłce

Kolejne stypendia naukowe dla uczniów w Kobyłce! W grudniu 2020 r. Komisja Stypendialna działająca przy Słonecznej Szkole Podstawowej po raz kolejny przydzieliła stypendia naukowe. Wyróżniliśmy najlepszych uczniów na podstawie osiągniętych wyników (średnia co najmniej 4.75, udział i wyniki w konkursach zewnętrznych) w ubiegłym roku szkolnym 2019/20. Budżet stypendialny za ten okres wyniósł 8.300 zł.

W rezultacie Komisja wybrała 12 stypendystów z klas II – VI. Nie było to łatwe zadanie, gdyż wielu uczniów osiągnęło wysokie wyniki w klasyfikacji końcoworocznej, oraz brało udział w licznych konkursach. Dlatego serdecznie gratulujemy naszym stypendystom: Szymon, Stanisław, Jagoda, Karol, Zofia, Mikołaj, Zoe, Marta, Karolina, Jan, Antonina i Rafał. Jesteśmy z Was dumni! Stypendia naukowe w Kobyłce są Wasze!

Celem Programu Stypendialnego w Szkole Słonecznej, jest podkreślanie i docenienie wartości dobrej edukacji i osiągnięć edukacyjnych uczniów, oraz dojrzałych postaw uczniowskich. Przede wszystkim, przekazane stypendia przeznaczone są na rozwój umiejętności, talentów i zainteresowań uczniów.