WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Słoneczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w Kobyłce 05-230, ul. Brzechwy 5, zwana dalej ADO.
 2. Reprezentantem Administratora jest pani Aneta Topczewska-Scrivo, e-mail: ado@szkolasloneczna.edu.pl, telefon 608-757-200. Z Reprezentantem ADO mogą Państwo skontaktować się również pocztą tradycyjną, pisząc na wyżej podany adres Szkoły.
 3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO), w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły, oraz skontaktowania się z Panią/Panem celem ustalenia dalszych kroków rekrutacyjnych.
 4. Podanie przez Pana/Panią tych danych osobowych jest dobrowolne, i jest jednocześnie warunkiem podjęcia procesu rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy o kształcenie.
 5. Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą wyznaczeni pracownicy Słonecznej Szkoły Podstawowej (w tym zleceniobiorcy, osoby realizujące dzieło, oraz samozatrudnieni), biorący udział w procesie rekrutacyjnym.
 6. W przypadku przyjęcia dziecka i podpisania umowy o kształcenie, Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe, w celu tzw. rozliczalności, będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy o kształcenie, tzn. przez okres, w którym Szkoła zobowiązana jest do zachowania danych lub zawierających je dokumentów dla udokumentowania spełnienia wymagań fiskalnych bądź prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełnienia przez upoważnione do tego organy państwowe.
 7. W przypadku nieprzyjęcia dziecka i niepodpisania umowy o kształcenie, Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe podane we wniosku, w celu ewentualnego późniejszego przyjęcia na wolne miejsce, będą przechowywane przez 12 miesięcy.
 8. Wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe, które fizycznie dostarczy Pani/Pan do ADO, są przechowywane w bezpiecznym pomieszczeniu, a gdy dostęp do zawartych w nich informacji przestaje być niezbędny, są trwale niszczone w obecności Reprezentanta ADO.
 9. W zakresie korzystania ze strony internetowej Szkoły, ADO przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych. ADO nie prowadzi profilowania użytkowników swojej strony internetowej. 
 10. Pana/Pani i dziecka dane nie są udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich oraz dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Zgłoszenia woli powyższych zmian należy dokonywać, kontaktując się z Reprezentantem ADO. 
 12. Wszelkie naruszenia bezpieczeństwa Pani/Pana i/lub dziecka danych osobowych, w ciągu 72h od stwierdzenia naruszenia, będą zgłaszane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), oraz osobiście osobom, których dane dotyczą. W przypadku braku możliwości kontaktu z tymi osobami, informacja o naruszeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 
 13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub/i dziecka dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r