Wycieczka zagraniczna-Uczniowie klasy III i IV lecą do Rzymu!

Majowa wycieczka jest finałem naszego autorskiego, całorocznego programu edukacji kulturalnej ?Projekt Włoski?. Projekt rozwija Kompetencje Kluczowe Uczniów, to znaczy najważniejsze i najbardziej podstawowe umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Wycieczka do jednego z kluczowych miast europejskich rozwija u uczniów m.in. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje społeczne oraz ekspresję kulturalną. W naszym programie także pizza i lody,  jak również klasyczne i zupełnie nieznane oblicza Wiecznego Miasta. Buon viaggio!