Przyznaliśmy kolejne stypendia!

Po pierwszym semestrze roku 2018/2019 Komisja Stypendialna przyznała aż 8 stypendiów naukowych. Aby je otrzymać, trzeba było mieć średnią od 4,75 i osiągnięcia w konkursach zewnętrznych. Najwyższa średnia wśród stypendystów wyniosła 5,50, najniższa 4,82. Stypendysta znajduje się w każdej klasie. Uczniowie otrzymują stypendium w obecności rodzica. Jest ono wypłacane co miesiąc, przez okres luty-czerwiec, a uczniowie przeznaczają je na rozwijanie swoich naukowych pasji, poznawanie świata, uczestnictwo w kulturze. W ten sposób nie tylko motywujemy, ale i wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Kolejne posiedzenie Komisji Stypendialnej w czerwcu 2019 r.