Stypendia naukowe

Po semestrze letnim 2018/19 roku rozdaliśmy aż 12 stypendiów naukowych ??? Aby je otrzymać, trzeba było mieć średnią od 4,75 i osiągnięcia w konkursach zewnętrznych ?Brawo słoneczni naukowcy???Uczniowie przeznaczą stypendia na rozwijanie swoich naukowych pasji, poznawanie świata, uczestnictwo w kulturze. I tak cichaczem?rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów  ? również po lekcjach. Stypendyści są we wszystkich naszych klasach, przy czym uczniowie klasy pierwszej będą mogli wnioskować o stypendium w lutym 2020 r.