Erasmus+ Dostaliśmy dofinansowanie!

W piątek 3 czerwca Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu z 23 lutego 2022 r. Wniosek Słonecznej Szkoły został wysoko oceniony przez Komisję: w skali ogólnopolskiej zajęliśmy na liście rankingowej 23 miejsce, na 272 dofinansowanych wniosków. Nasza Szkoła Słoneczna jest jedyną szkołą w powiecie wołomińskim i jedną z 7 warszawskich szkół podstawowych, które otrzymały dofinansowanie.

Dzięki temu, w roku szkolnym 2022/2023, tzw. dofinansowanie mobilności otrzyma 30 osób z naszej Szkoły (maksymalna liczba wg regulaminu konkursu). Największa część mobilności jest poświęcona uczniom. 28 uczniów z klas 4-8 otrzyma dofinansowanie do wyjazdu (rodzice nie ponoszą żadnych kosztów) do Irlandii-Dublin (10 osób), Hiszpanii-Sewilla (9 osób) i do Włoch-Florencja (9 osób). W ramach tych wyjazdów, uczniowie nawiążą współpracę z lokalnymi szkołami i przedstawią swoje projekty i doświadczenia innym uczniom naszej szkoły. Z kolei 2 osoby z kadry zarządzającej poznają z bliska 2 uznane systemy edukacyjne na świecie, tzn. fiński i islandzki. Celem szkoleń kadry zarządzającej będzie zrozumienie zalet tych systemów i wdrożenie części tych rozwiązań do naszej szkoły.

Realizacja projektu będzie dla Szkoły dużym wyzwaniem, którego podejmujemy się z ogromnym entuzjazmem i radością. Jest to ogromny krok edukacyjny dla całej szkolnej społeczności, jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi, i nie możemy się już doczekać rozpoczęcia projektu.