Szkoła Stypendiów

Promujemy wartość Dobrej Edukacji!

Stypendia są przyznawane uczniom wyróżniającym się w nauce. Najważniejszym kryterium w klasach 1-3 jest udział, z sukcesem, w różnego typu konkursach edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim itp. Uczniowie klas starszych mogą się ubiegać o stypendium posługując się jako kryterium, wysoką średnią uzyskaną na półrocze i na koniec roku. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku przez Komisję Stypendialną, działającą na podstawie regulaminu. Stypendia przyznajemy już od I klasy. Program obejmuje również nowych uczniów Słonecznej, którzy wyróżnienia w konkursach i wysokie średnie wypracowali we wcześniejszych swoich szkołach.

Uczniowie otrzymują stypendium do rąk własnych, w obecności rodzica. Jest ono wypłacane co miesiąc, a uczniowie przeznaczają je na rozwijanie swoich naukowych pasji, poznawanie świata, uczestnictwo w kulturze. W ten sposób nie tylko motywujemy, ale i wspieramy rozwój #KompetencjeKluczoweUczniów oraz  #RozwijamyTalenty – również po lekcjach.

W lutym 2019 r. Komisja Stypendialna przyznała aż 8 stypendiów naukowych. Aby je otrzymać, trzeba było mieć średnią od 4,75 i osiągnięcia w konkursach zewnętrznych. Najwyższa średnia wśród stypendystów wyniosła 5,50, najniższa 4,82. Stypendysta znajduje się w każdej klasie.

Kolejne posiedzenie Komisji Stypendialnej odbędzie się w czerwcu 2019 r.