Zdobywamy środki unijne

Z dumą informujemy, że Szkoła Słoneczna prowadzi projekt unijny ?Cyfrowym krokiem w przyszłość?. W gronie 8 mazowieckich beneficjentów programu, nasza Szkoła jest jedyną placówką niepubliczną. Projekt realizowany jest przez 24 miesiące, od lutego 2019 do lutego 2021 roku. Nasze klasy zrealizują prawie 1300h zajęć dodatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przy użyciu rozwiązań edukacyjnych firm Apple i LEGO. Dzięki zajęciom nasz uczeń zdobędzie wysokie kompetencje informatyczne, tak ważne w przyszłości, gdyż programowanie, robotyka i kodowanie są kluczowymi kompetencjami XXI wieku. Więcej informacji w zakładce poświęconej projektowi.

Poprzedni