Szkoła Europejska

Języki obce

Skutecznie uczymy mówienia i myślenia w języku angielskim. Wybrana przez nas metoda Clil zakłada poruszanie się w tematyce językowej w taki sposób, aby nawiązywać do aktualnej wiedzy dziecka i do tego, czego uczy się w szkole na innych przedmiotach. Nauka języka odbywa się na znanych treściach, a nie abstrakcyjnych.

Mamy już wysokie osiągnięcia w tym obszarze: uczniowie naszej Szkoły są laureatami olimpiad z języka angielskiego. Już od klasy pierwszej uczniowie mają aż 5 godzin języka angielskiego, w tym zajęcia z native speaker. Do tego przedmiotu wybieramy dodatkowe podręczniki, które stopniowo przygotowują uczniów do uzyskania w starszych klasach międzynarodowych certyfikatów znajomości języka.

Przygodę z drugim językiem obcym zaczynamy 3 lata wcześniej niż szkoły publiczne. Już od klasy IV nasi uczniowie uczą się języka hiszpańskiego, w wymiarze 2h tygodniowo. Na ten cel stworzyliśmy autorski program nauczania hiszpańskiego dla klas IV-VI.  Nauka języków obcych w naszej szkole ma być nie tylko teorią, ale i praktyką – spotkaniem z inną kulturą. Dlatego naszym celem jest, aby uczniowie regularnie odbywali wyjazdy językowe do Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. #DajemyMożliwości

Wycieczki zagraniczne

Kształtujemy ?otwarte umysły? naszych uczniów. W bezpiecznych warunkach, pod opieką znanych nauczycieli, pokazujemy piękno Europy: zwyczaje innych narodów, inną florę i faunę, inną kuchnię, niezwykłe dzieła sztuki, najsłynniejsze obiekty zabytkowe. Uczymy również, jak być częścią jednej, zdyscyplinowanej grupy, jak bezpiecznie i efektywnie podróżować. Wycieczki wspierają samodzielność dzieci, i wspaniale integrują klasę. #EuropejskaSłoneczna 

W maju 2019 r. uczniowie klas III i IV polecieli do Rzymu. Wycieczka była finałem naszego autorskiego, całorocznego programu edukacji kulturalnej #ProjektWłoski.

W naszym programie znalazły się m.in.: najstarsza dzielnica rzymska: Zatybrze, obrazy Caravaggio w zwykłych rzymskich kościołach, park starożytnych akweduktów, studio filmowe Cinecitta’, najstarsza rzymska fontanna, pierwszy oficjalny kościół w Rzymie, Bazylika św. Piotra, Koloseum, Forum Romanum, Piazza Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Zamek Aniołów, Piazza del Popolo, jak również południowe słońce, lody i pizza.

Projekty kulturowe

Świadomość i ekspresja kulturalna to jedna z ośmiu kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, określonych przez Radę Europy.

#KompetencjeKluczowe muszą być praktycznie wyćwiczone. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie potrafili ocenić znaczenie twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych. Aby zachowywali się kompetentnie w różnych kontekstach kulturowych. Dlatego nieustannie #PoszerzamyHoryzonty.

Organizujemy w szkole koncerty muzyki klasycznej, prowadzimy projekty kulturowe. Za nami już #ProjektWłoski, którego celem było głębsze poznanie Italii, oraz #ProjektTajemniceLuwru, zabierający uczniów w wirtualną podróż do największego muzeum świata, aby intrygować światem sztuki, oraz aby go rozumieć.