Dla klas 1-3

Jako szkoła prywatna staramy się zapewnić uczniom jak najwięcej możliwości i zajęć w ramach czesnego.

W czesnym – 790 zł


Rozszerzony program MEN

Język angielski – 5h (w tym godzina z native speaker)

Zajęcia WF i muzyki z nauczycielem specjalistą

Zajęcia dodatkowe: informatyczne, języka angielskiego,
koła przedmiotowe

Zajęcia projektowe z nowoczesnymi technologiami

Koncerty, warsztaty na terenie szkoły

Opieka psychologa szkolnego, warsztaty wspomagające procesy wychowawcze, doradztwo dla rodziców

Zajęcia wyrównawcze oraz dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Opieka od 7 do 16:30

Poza czesnym


Obiady

Wycieczki

Piłka nożna

Basen

Szachy

Akrobatyka

Judo

Terapie specjalistyczne, np. SI, terapia ręki, inne
(nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego)

Opieka świetlicowa po godzinie 16:30