O dyrektorze

Pani Katarzyna Pluta, absolwentka m.in. Pedagogiki, Zarządzania i Marketingu, Historii oraz kursu Ewaluacja Zewnętrzna w ISP UJ. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są: jakość procesów edukacyjnych, wychowanie dla świata, coaching rodzicielski, a także – badanie i konstruowanie planów pracy placówki oświatowej z wykorzystaniem sposobów zarządzania poprzez cele.

Jako dyrektor placówek oświatowych, przede wszystkim niepublicznych, wprowadzała programy dwujęzyczne, związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ocenianie kształtujące według programu CEO w ramach Całościowego Rozwoju Szkoły. Zagorzała wielbicielka metod aktywizujących, poszukująca wszelkich metod rozwijających zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.

Serce szkolnej społeczności zdobyła, mówiąc: „Szkoła to nie tylko moje miejsce pracy – to moje hobby”.