Więcej miejsc w naszej Szkole!

Już we wrześniu 2019 r. otwieramy nową część budynku naszej szkoły, przeznaczonej przede wszystkim na nauczanie przedmiotowe w wyspecjalizowanych pracowniach. Szkoła zyska między innymi nowe wejście główne, bibliotekę, oraz nową przestrzeń dla świetlicy.  Pracownie zostaną świetnie doposażone dzięki realizowanemu w Szkole Słonecznej Projektowi Unijnemu „Cyfrowym krokiem w przyszłość”. W związku z tym, oraz z licznymi telefonami i zgłoszeniami, rozszerzamy nabór roczników, i zapraszamy do naszej klasy VI.