Koncerty muzyki klasycznej

Od kilkudziesięciu lat Filharmonia Narodowa dociera tam, gdzie czekają ludzie ciekawi muzyki. „Spotkania z Muzyką” – dla młodych melomanów, dla ich nauczycieli i rodziców – są szansą na rozwijanie wrażliwości muzycznej, kontakt ze sztuką, ćwiczenie właściwych zasad zachowania się w sytuacji koncertu. Kształtuje się wśród uczniów Kompetencja Kluczowa: Świadomość i ekspresja kulturalna. Spotkania pozwalają obcować z muzyką różnych okresów historycznych, poznawać jej gatunki i style, podpatrywać grę muzyków, a nawet ruchy tancerzy, a w końcu doświadczać emocji, jakie rodzą się podczas kontaktu z żywą sztuką. Niezależnie od czasu powstania prezentowanej muzyki i od tematyki koncertów, wszystkie audycje mają charakter kameralny, co zmniejsza dystans pomiędzy sceną a widownią, między wykonawcami a słuchaczami. Gospodarzami spotkań są prelegenci, który dzielą się swoją wiedzą muzyczną. Muzyka klasyczna w Szkole, w Kobyłce, pod ręką  – z radością poszerzamy horyzonty naszych uczniów. Mamy nadzieję, że odbywające się w szkole koncerty zachęcą słoneczną publiczność do odwiedzenia Filharmonii Narodowej w Warszawie. Cykl koncertów trwa do końca roku szkolnego, terminarz znajduje się na plakatach w Szkole.